Большая техническая энциклопедия
0 1 3 5 8
D N
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
ДА ДВ ДЕ ДЖ ДЗ ДИ ДЛ ДО ДР ДУ

Деякое

 
ГИсля деяких з них в квадратних дужках наведено порядко-вий номер джерела за списком наведено.
Для деяких виробництв ( особливо металурги, паперового, скляного) ве-лике значения мае вторинна сировина, така як металевий брухт, па - nip, бш i брак скла, гума.
Нехай у деякому оксш Br ( Q) система (5.57) мае додатно визна-чену функщю Ляпунова, дохщна яко.
Галактозщазна актившсть насшня деяких рослин.
Задача про кручения деяких цилшдричиих стержтв, шо мають поперечт пере-р 1зи з зовншшим И1вкруговим жолобком.
Опробуемо добути кристали деяких галушв i медного купоросу.
Отже, на деякому 1нтервшп ( - т, r) icnye обернена функщя ф ( л:) - f - ] ( x) С.
НОЕИЙ метод розв язування деяких алгебра.
Про один метод розв язання деяких за ач кручения, згину i плоско.
А та В вщповщно в деякому базис. Легко бачи-ти, що матридями оператор. А В, АВе вщпошдно оА, А В, АВ.
Нижче наведено К - р - деяких атом.
Навпаки, припустимо, що для деякого нетрив.
Тверднення скла в1дбу - ваеться в деякому штервал. Якщо цей штервал малий, то скло називають коротким, а якщо великий - то довгим.
Припустимо, що для кожного х 1з деякого околу пперповерхн.
ЛАКМУС ( голландец lakmoes) - барвник рослинного походження, який добувають з деяких лишайник.

Щоб знайти таку функшю w ( x), покажемо, шо в деякому окол.
Розглянемо випадок, коли д: 0 - точка локального мЫмуму потен-шально К енергп, причому в деякому п окол.
Але для кожного т е У знайдеться крива с1м 1, яка вщповщае значению параметра с - с ( т) i при деякому / / ( т) дотикаеться об-вщно.
Хо 1) /) знайти розе язок x ( t) pte - няння (4.3), який буе би визначений принаймт в деякому околг точки / 0 / задовольняв початков.
У деякому и oкoлi 5 ( л: 0) завжди можна визначити двiчi неперервно диференшйовну функц1к F: B ( xQ) ь М, для якоУ grad F ( x) був би некол.
Зауважимо, що в запальному випадку поверхня (6.54) визначае роз-в язок задач. Komi тшьки в деякому окол криво. Через кожну точку криво. С, яка е обвщною в CIM I нормалей до у ( еволютою криво. Тому С и 2 - область многозначност.
&, осюльки вщображення х взаемно однозначне в деякому окол.
Hie е те, що вони надзвичайно легко окислюються; для деяких реакц.
А та В утворюеть-ся речовина С, причому 1 г aid речовини виникае внаслщок сполу-чення р грам1в речовини А та q грам1в речовини В. Вхдомо, що в кожен момент часу митгева швидюсть утворення речовини С пропорщйна з деяким коефщ.
Оскшьки функщя - g ( t) монотонна, то вона мае обернену т т ( лс), визначену на деякому 1нтервал1 /, а тод.
Бона цшковито визначаеться так званим числом обертання, яке характери-зуе середшй нахил траекторш потоку на Topi до його паралель Якщо число обертання ращональне, то кожна траекгорш або сама е циклом, або притягуеться до деякого циклу. У випадку 1ррашонального числа обертання кожна траектор.
 
Loading
на заглавную 10 самыхСловариО сайтеОбратная связь к началу страницы

© 2008 - 2014
словарь online
словарь
одноклассники
XHTML | CSS
Лицензиар ngpedia.ru
1.8.11